revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

BOZP Údržba Zelene

BOZP pílenie stromov, úprava zelene

BOZP Údržba Zelene

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci údržbu zelene, obsluhujúci krovinorezy, kosačky, vyžínacie stroje. Bezpečnosť pri údržbe zelene je dôležitým aspektom pre každého, kto pracuje v záhradách, parkoch alebo pri krajinnom dizajne.

Základné bezpečnostné zásady, ktoré by ste mali brať do úvahy pri bezpečnosti pracovníkov vykonávajúcich údržbu zelene:

 1. Použite správne náradie a vybavenie: Pri práci s rôznymi nástrojmi ako kosačky, krovinorezy, píly, ale aj pri práci s hnojením a pesticídmi je dôležité používať správne náradie a vybavenie. Kontrolujte, či je všetko v správnom stave a v prípade potreby opravte alebo nahraďte poškodené nástroje.

 2. Ochrana proti úrazom: Používanie osobnej ochrany je kľúčové. To zahŕňa ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu (ak pracujete s hlučným náradím), bezpečnostné topánky a iné ochranné odevy podľa potreby.

 3. Opatrnosť pri práci s elektrickým náradím: Ak pracujete s elektrickými nástrojmi vonku, uistite sa, že ste ich správne pripojili do zásuvky. Pred použitím sa uistite, že sú v suchu a nepoužívajte ich v daždi alebo mokrom prostredí, aby ste predišli úrazom.

 4. Bezpečná manipulácia s chemikáliami: Ak používate chemikálie na hnojenie alebo na kontrolu škodcov, dodržiavajte pokyny na obale a používajte ochranné oblečenie a masky. Uistite sa, že máte dobrú ventiláciu a že chemikálie nekontaminujú vodu alebo pôdu.

 5. Vyhýbajte sa rizikovým situáciám: Buďte ostražití voči rôznym rizikovým situáciám, ako sú nerovné plochy, sklonité terény, skryté nebezpečné predmety alebo vysoké stromy. Pri práci na výšku používajte vhodné bezpečnostné prostriedky, ako sú popruhy alebo laná.

 6. Pravidelná údržba náradia a vybavenia: Pravidelná údržba náradia a vybavenia je dôležitá pre bezpečnú prácu. Kontrolujte a udržujte náradie v dobrom stave a pravidelne prehliadajte stroje, aby ste predišli poruchám.

 7. Školenie: Každý, kto pracuje v oblasti údržby zelene, by mal absolvovať primerané školenie týkajúce sa bezpečnostných postupov a techník práce. To zabezpečuje, že sú dobre informovaní o rizikách a spôsoboch, ako im predísť.

 8. Práca v tíme: Ak pracujete v tíme, komunikujte a spolupracujte s kolegami. Informujte sa o svojich činnostiach a prípadných rizikách a buďte pripravení poskytnúť pomoc, keď ju niekto potrebuje.

Bezpečnosť by mala byť vždy prioritou pri práci s údržbou zelene. Dodržiavanie týchto zásad pomáha minimalizovať riziko úrazov a ochrana zdravia vás a vašich kolegov.

BOZP

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

BOZP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

BOZP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

BOZP Služby

BOZP služby sa zvyčajne vzťahujú k „bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.

BOZP Práca vo Výškach a nad Voľnou hĺbkou​

BOZP znamená Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci, a Práca vo Výškach zahrňuje rôzne činnost

BOZP Tvárniace Stroje​, lisy, ohýbačky...

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte tvárniacich strojov.

BOZP Obsluha Ručného Náradia​

Náradia, elektrického, pneumatického, hydraulického, nastreľovacieho...

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

BOZP Nebezpečné Chemické Látky​

Práca s nebezpečnými chemickými látkami vyžaduje dôkladné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je súbor dokumentov,

BOZP pre Drevoobrábacie Stroje​

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte drevoobrábacích strojov

BOZP Obsluha Iných Pracovných Strojov

BOZP Ostatných pracovných strojov a pracovných zariadení

BOZP Údržba Zelene Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci údržbu zelene, obsluhujúci krovinorezy, kosačky, vyžínacie stroje.

BOZP Poľnohospodárske Stroje

Bezpečnosť pri obsluhe poľnohospodárskych strojov je veľmi dôležitá, pretože tieto stroje pracujú s veľkými silami.

display-solid-alerted

BOZP Zobrazovacie Jednotky

Ochrana zdravia pre zobrazovacie jednotky, ako sú monitory, obrazovky projektory a televízory, je dôležitá

BOZP Vodičov v doprave

Bezpečnostné a zdravotných požiadavky (BOZP)“ pre vodičov v doprave.

BOZP pre Kovoobrábacie Stroje

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte kovoobrábacích strojov

BOZP Stavebníctvo a Montážne Práce​

Bezpečnostné predpisy na stavenisku sú súbor pravidiel a opatrení

BOZP Zimná Údržba​ Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci zimnú údržbu, alebo obsluhu sypačiek vozoviek...

BOZP Bezpečná Obsluha Zásobníkov

Bezpečnosť pracovníkov pri obsluhe zásobníkov na sypké materiály je veľmi dôležitá a vyžaduje dodržiavanie určitých

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +