revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie Elektrického Ručného Náradia a Spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov a elektrického náradia

Revízie OS a OP elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov

Ide o činnosť, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov z hľadiska ich bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom. Revízie OP a OS ručného náradia a revízie OP a OS elektrických spotrebičov sa vykonávajú v stanovených lehotách. Revízie OP a OS ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov, sa vykonávajú aj pri zistenej poruche, pri podozrení z poškodenia nárazom, tekutinou a pod.

Revízie (OP) odborné prehliadky elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov

               Medzi prvotné kontroly, revízie elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov patrí revízia, odborná prehliadka elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov ako celku. Revízia elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov z hľadiska kontroly podľa predloženej dokumentácie, jej súlad s touto dokumentáciou. Pri odbornej prehliadke revízii elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov, sa vizuálne kontroluje celkový vizuálny stav, povrchové poškodenie a pod.

Revízie (OS) Odborné prehliadky elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov

  • Revízie, prehliadka skutočného stavu podľa predloženej dokumentácie
  • Revízie, prehliadka umiestnenie jednotlivých vypínačov.
  • Revízie, prehliadka uzemnenia
  • Revízie, prehliadka existencie výstražných štítkov, tabuliek
  • Revízie, prehliadka prívodnej šnúry, a konektora
  • Revízie, prehliadka obalu, jeho celku a pod.

Revízie (OS) odborné skúšky elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov

               Z hľadiska bezpečnosti elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov, po jej revízii, odbornej prehliadke nasleduje odborná skúška elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov. V tomto kroku revízie elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov, sa príslušným revíznym prístrojom meria elektrické ručné náradie a revízie elektrických spotrebičov. Meranie elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov patrí medzi dôležité prevádzkové kontroly.

Revízie odborné skúšky (OS) elektrického ručného náradia a revízie elektrických spotrebičov

  • Revízie, meranie izolačného odporu
  • Revízie, meranie impedancie poruchovej slučky
  • Revízie, meranie prechodových odporov a elektrickej spojitosti

Revízie elektrickej inštalácie objektov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov

Revízie elektrického náradia

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických zariadení strojov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov

Revízie nabíjačiek elektromobilov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických nabíjačiek pre elektromobily

Školenie elektrotechnikov a laikov § 20, 21, 22, 23

Vykonávame školenie odbornej spôsobilosti pre laikov a elektrotechnikov

Revízie bleskozvodných zariadení​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov

Revízie fotovoltiky, fotovoltických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) fotovoltiky, fotovoltických elektrární

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +