revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenie obsluhy pracovných plošín

Pracovné plošiny

Kurzy pracovných plošín

Absolvovaním kurzu, školenia obsluhy pracovných plošín, získate od nás preukaz na obsluhu nožnicových plošín, kĺbových plošín, prívesných plošín na prívese, teleskopických, stĺpových, pásových plošín… Túto činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru.

ZĽAVA - 50% NA KURZ

Kurzy na nožnicové plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu

Kurzy na kĺbové plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu

Kurzy na teleskopické plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu

Kurzy na stĺpové plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu
Nožnicová plošina

Preukaz na nožnicové plošiny

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu obsluha pracovnej plošiny 

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Rozsah školenia

 • deň

Forma ukončenia školenia

 • Získanie „preukazu“ na obsluhu pracovnej plošiny
Zdvíhacie zariadenia

Preukaz na kĺbové plošiny

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu obsluha pracovnej plošiny 

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Rozsah školenia

 • deň

Forma ukončenia školenia

 • Získanie „preukazu“ na obsluhu pracovnej plošiny

ZĽAVA - 50% NA KURZ

Teleskopické plošiny

Preukaz na teleskopické plošiny

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu obsluha pracovnej plošiny 

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Rozsah školenia

 • deň

Forma ukončenia školenia

 • Získanie „preukazu“ na obsluhu pracovnej plošiny
Preukaz na stĺpové plošiny

Preukaz na stĺpové plošiny

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu obsluha pracovnej plošiny 

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Rozsah školenia

 • deň

Forma ukončenia školenia

 • Získanie „preukazu“ na obsluhu pracovnej plošiny

Kurzy na nožnicové plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu

Kurzy na kĺbové plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu

Kurzy na teleskopické plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu

Kurzy na stĺpové plošiny

100
50
 • Plošina bez ŠPZ
 • Odborná príprava
 • Akciová cena kurzu

Školenie Elektrotechnikov

Vykonávame odbornú prípravu elektrotechnikov, pre získanie osvedčenia §21, §22, §23

Žeriavnické Preukazy

Kurzy na obsluhu žeriavov, mobilných, vežových, nakladacích (hydraulická ruka), mostových...

Školenie Obsluhy Brán

Zaškolíme obsluhu na ovládanie zvislo posuvnej brány, rolovacej brány, rolovacej mreže

Kurzy Viazačov Bremien

Dôležité školenie pre bezpečnú prevádzku pri premiestňovaní bremien...

Kurz Obsluhy Plošín

Získajte preukaz, osvedčenie na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny

Vyplniť Prihlášku​

Využite niektoré z našich školení a kurzov, ktoré vykonávame v našich priestoroch, alebo u Vás

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +