revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenia obsluhy brány

Školenie, výchova a vzdelávanie

Školenie obsluhy zvislo posuvných brán

Túto činnosť, školenie obsluhy zvislo posuvných brán, sekcionálnych brán, rolovacích brán, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru.

ZĽAVA - 50% NA KURZ

Školenie obsluhy sekcionálnych brán

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Školenie obsluhy rolovacích brán

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Školenie obsluhy ostatných brán

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu
Priemyselná brána

Školenie obsluhy zvislo posuvných sekcionálnych brán

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu obsluhy brán

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Prax

 • bez praxe

Rozsah školenia

 • 4 hodiny

Forma ukončenia školenia

 • Forma ukončenia školenia je vydanie písomného dokladu preukaz na obsluhu zvislo posuvných brán
Rolovacie brány

Školenie obsluhy zvislo posuvných rolovacích brán​

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu obsluhy brán

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Prax

 • bez praxe

Rozsah školenia

 • 4 hodiny

Forma ukončenia školenia

 • Forma ukončenia školenia je vydanie písomného dokladu Preukazu na obsluhu brán

Školenie obsluhy sekcionálnych brán

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Školenie obsluhy rolovacích brán

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Školenie obsluhy ostatných brán

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

ZĽAVA - 50% NA KURZ

Školenie Elektrotechnikov

Vykonávame odbornú prípravu elektrotechnikov, pre získanie osvedčenia §21, §22, §23

Žeriavnické Preukazy

Kurzy na obsluhu žeriavov, mobilných, vežových, nakladacích (hydraulická ruka), mostových...

Školenie Obsluhy Brán

Zaškolíme obsluhu na ovládanie zvislo posuvnej brány, rolovacej brány, rolovacej mreže

Kurzy Viazačov Bremien

Dôležité školenie pre bezpečnú prevádzku pri premiestňovaní bremien...

Kurz Obsluhy Plošín

Získajte preukaz, osvedčenie na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny

Vyplniť Prihlášku​

Využite niektoré z našich školení a kurzov, ktoré vykonávame v našich priestoroch, alebo u Vás

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +