revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie Elektrických Zariadení Strojov

Revízie elektrickej časti strojov

Revízie OS a OP elektrických zariadení strojov

Vykonávame revízie OP a OS elektrických zariadení strojov definovaných podľa STN EN 60204-1:12/2001. Lehoty vykonávania periodických  revízií OP a OS sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia (vonkajších vplyvov) v ktorom sa daný stroj nachádza. Obsah revízií OP a OS všeobecne určuje norma EN 60204-1: 2007.

Revízie (OP) odborné prehliadky elektrických zariadení strojov

               Medzi prvotné kontroly, elektrických zariadení strojov patrí revízia, odborná prehliadka elektrického elektrických zariadení strojov ako celku. Revízia elektrických zariadení strojov z hľadiska kontroly podľa predloženej dokumentácie, jej súlad s touto dokumentáciou. Pri odbornej prehliadke revízii elektrických zariadení strojov, sa vizuálne kontroluje celkový vizuálny stav.

Revízie (OS) Odborné prehliadky elektrických zariadení strojov

 • Revízie, prehliadka skutočného stavu podľa predloženej dokumentácie
 • Revízie, prehliadka umiestnenie jednotlivých vypínačov.
 • Revízie, prehliadka uzemnenia
 • Revízie, prehliadka existencie výstražných štítkov, tabuliek
 • Revízie, prehliadka umiestnenia rozvádzača
 • Revízie, prehliadka istiacich prvkov
 • Revízie, prehliadka prierezu vodičov
 • Revízie, prehliadka označenia vodičov
 • Revízie, prehliadka STOP vypínača a hlavného vypínača

Revízie (OS) odborné skúšky elektrických zariadení strojov

               Z hľadiska bezpečnosti elektrických zariadení strojov, po jej revízii, odbornej prehliadke nasleduje odborná skúška, revízia elektrických zariadení strojov. V tomto kroku revízie elektrických zariadení strojov, sa príslušným revíznym prístrojom meria elektrických zariadení strojov patrí medzi dôležité prevádzkové kontroly.

Revízie Odborné skúšky (OS) elektrických zariadení strojov

 • Revízie, meranie izolačného odporu
 • Revízie, meranie impedancie poruchovej slučky
 • Revízie, meranie prechodových odporov a elektrickej spojitosti
 • Revízie, kontrola sledu (poradia) fáz

Revízie elektrickej inštalácie objektov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov

Revízie elektrického náradia

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických zariadení strojov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov

Revízie nabíjačiek elektromobilov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických nabíjačiek pre elektromobily

Školenie elektrotechnikov a laikov § 20, 21, 22, 23

Vykonávame školenie odbornej spôsobilosti pre laikov a elektrotechnikov

Revízie bleskozvodných zariadení​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov

Revízie fotovoltiky, fotovoltických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) fotovoltiky, fotovoltických elektrární

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +