revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie na zdvíhacie čelo

Hydraulické čelo

Revízie OP a OS na hydraulické zdvíhacie čelo

Revízie hydraulického čela namontovaného na vozidle určeného na vykladanie a nakladanie tovaru ich vykonávanie je základným predpokladom dodržiavania BOZP, upravuje ich vyhláška 508/2009 Z.z. Revíziami zdvíhacích zariadení, dodržiavaním lehôt a vykonávaním revízií zdvíhacích zariadení, predchádzate úrazom spôsobenými nesprávnym fungovaním zdvíhacieho zariadenia, nebezpečným správaním zdvíhacieho zariadenia ktoré ohrozuje zdravie a život obsluhy a ostatných zamestnancov. 

Nakladacie čelo
Skupina Bd 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,

Revízie hydraulického čela, zdvíhacie čela na vozidle, ktoré je určené len na nakladanie a vykladanie tovaru, je Vyhradené technické zariadenie, ktoré je podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. časť II Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích, zaradené do skupiny B, podskupiny d) 4. a je definované ako: zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu, Zaradením zdvíhacie čela na nakladania a vykladanie tovaru medzi Vyhradené technické zariadenia, prevádzkovateľovi takéhoto zariadenia vyplývajú povinnosti z hľadiska vyhlášky 508/2009 Z.z. Cele znenie vyhlášky nájdete v sekcii legislatíva

§ 8 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia, revízie hydraulického čela, zdvíhacieho čela

 • viesť sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 • viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému stavu,
 • vydať miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,
 • zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9.

§ 9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia, revízie zdvíhacieho čela

 • Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
 • typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 • skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

Hydraulické zdvíhacie čelo namontované na vozidle určené len na nakladanie alebo vykladanie tovaru, z hľadiska prevedenia

 • mechanizmus paralelogram
 • mechanizmus stĺpec
 • teleskopický mechanizmus
 • konvenčný typ
 • rotačný typ čela
 • vsadené, čelo je namontované do podlahy
 • dvoj-valcové servisné zdvíhacie zariadenie
 • pevná konzolová plošina
 • stĺpec pevnej plošiny
 • zložená konzolová plošina
 • stĺpec zloženej plošiny
Hydraulické nakladacie čelo
Overenie bezpečnostných požiadaviek a opatrení.

Revízie na nakladacie zdvíhacie čelo, ktoré je určené len na nakladanie a zdvíhanie tovaru, sa musia skladať z:

 • kontroly návrhu
 • kontroly výroby
 • vizuálneho overenia
 • praktickej skúšky

Všetky revízie, odborné prehliadky a skúšky vykonávame v súlade s platnými normami, alebo v súlade s normami vyhotovenými v čase výroby zdvíhacieho čela. Revízie a skúšky slúžia na overenie zhody zdvíhacieho zariadenia a jeho súčastí s týmito normami.

Praktické skúšky (revízie) na hydraulické nakladacie čelo na montáž na vozidlo, určené len na vyloženie na naloženie tovaru

 • či je nakladacie čelo stabilné
 • či je hydraulické zdvíhacie čelo konštrukčne pevné
 • či všetky pracovné funkcie pracujú správne a bezpečne

Dynamická skúška s preťažením

Preverujú sa všetky pohyby v celom rozsahu so skúšobným bremenom, núdzové zastavenie, spúšťanie, zdvíhanie, naklápanie

Statická skúška s preťažením

V priebehu tejto statickej skúšky s preťažením musí byť zdvíhacie čelo vozidla nastavené do strednej polohy medzi vozidlom a podlahou, meria sa poloha čela voči podlahe po odstránení bremena. Po skončení skúšok, nesmie hydraulické čelo vozidla vykazovať trvalé deformácie.

Funkčné skúšky

 • preverujú sa všetky pohyby, zrýchlenia, spomalenia, menovité rýchlosti, bezpečnostné zariadenia, vyrovnávajúce zariadenia, maximálne dovolené rýchlosti

 

Revízie na mostové žeriavy​, mostových žeriavov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na mostové žeriavy

Revízie na hydraulické ruky

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na nakladacie žeriavy

Revízie stĺpových žeriavov

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) stĺpových žeriavov

Revízie na pracovné mobilné plošiny

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na pracovné plošiny, mobilné, kĺbové, nožnicové...

Revízie na zdvíhacie čelo na vozidle

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na na hydraulické zdvíhacie čelo na nakladanie tovaru

Revízie na portálové žeriavy

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) portálových žeriavov

Revízie mobilných žeriavov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na mobilné žeriavy

Revízie na kladkostroje

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na kladkostroje a vrátky

Revízie na regálové zakladače

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na regálové zakladače

Revízie na manipuláciu s kontajnerom ISO

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na manipuláciu s kontajnerom ISO

Revízie na vežové žeriavy, vežových žeriavov

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) vežových žeriavov

Revízie nakladacie žeriavy

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na nakladacie žeriavy

Revízie na prídavné...

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) ostatné prídavné zariadenia...

Revízie servisných zdvihákov vozidiel

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) zdvihákov v servisoch určených na zdvíhanie vozidiel

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +