revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenia elektrotechnikov

Revízie elektrických

Školenia elektrotechnikov

Túto činnosť, školenia elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru.

ZĽAVA - 50% NA KURZ

Poučená osoba § 20

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Elektrotechnik § 21

150
75
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Elektrotechnik § 22

150
75
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Elektrotechnik § 23

150
75
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu
Poučená osoba elektrotechnik

Poučená osoba

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu § 20 Poučená osoba

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Rozsah školenia

 • 4 hodiny

Forma ukončenia školenia

 • Získanie „osvedčenia“ § 20 Poučená osoba
Usmievajúci sa elektrikár upevňujúci elektrický kábel na strope

Elektrotechnik

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu § 21 Elektrotechnik

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Prax

 • bez praxe

Rozsah školenia

 • 18 hodín formou e-learning (dištančné školenie čítanou formou)
 • 20 hodín prostredníctvom prezenčnej prednášky

Forma ukončenia školenia

 • Forma ukončenia školenia je vydanie písomného dokladu „Osvedčenia“ na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000V triedy A – §21 Elektrotechnik podľa vyhlášky MPVSaR 508/2009 Z.z.
Samostatný elektrotechnik kurz

Samostatný elektrotechnik

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu § 22 Samostatný elektrotechnik

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Prax

 • 1 rok praxe

Rozsah školenia

 • 18 hodín formou e-learning (dištančné školenie čítanou formou)
 • 22 hodín prostredníctvom prezenčnej prednášky

Forma ukončenia školenia

 • Forma ukončenia školenia je vydanie písomného dokladu „Osvedčenia“ na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000V triedy A – §22 Samostatný elektrotechnik podľa vyhlášky MPVSaR 508/2009 Z.z.
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Požiadavky na uchádzača pre absolvovanie kurzu § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Prax

 • prax vyučený 4 roky, USO 3 roky, VŠ 2 roky

Rozsah školenia

 • 18 hodín formou e-learning (dištančné školenie čítanou formou)
 • 24 hodín prostredníctvom prezenčnej prednášky

Forma ukončenia školenia

 • Forma ukončenia školenia je vydanie písomného dokladu „Osvedčenia“ na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000V triedy A – §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa vyhlášky MPVSaR 508/2009 Z.z.

ZĽAVA - 50% NA KURZ

Poučená osoba § 20

50
25
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Elektrotechnik § 21

150
75
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Elektrotechnik § 22

150
75
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Elektrotechnik § 23

150
75
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciová cena kurzu

Školenie Elektrotechnikov

Vykonávame odbornú prípravu elektrotechnikov, pre získanie osvedčenia §21, §22, §23

Žeriavnické Preukazy

Kurzy na obsluhu žeriavov, mobilných, vežových, nakladacích (hydraulická ruka), mostových...

Školenie Obsluhy Brán

Zaškolíme obsluhu na ovládanie zvislo posuvnej brány, rolovacej brány, rolovacej mreže

Kurzy Viazačov Bremien

Dôležité školenie pre bezpečnú prevádzku pri premiestňovaní bremien...

Kurz Obsluhy Plošín

Získajte preukaz, osvedčenie na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny

Vyplniť Prihlášku​

Využite niektoré z našich školení a kurzov, ktoré vykonávame v našich priestoroch, alebo u Vás

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +