revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie na zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

Kontajner ISO

Revízie na zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

Revízie na zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO, ich vykonávanie je základným predpokladom dodržiavania BOZP, upravuje ich vyhláška 508/2009 Z.z. Revíziami zdvíhacích zariadení, dodržiavaním lehôt a vykonávaním revízií zdvíhacích zariadení, predchádzate úrazom spôsobenými nesprávnym fungovaním zdvíhacieho zariadenia, nebezpečným správaním zdvíhacieho zariadenia ktoré ohrozuje zdravie a život obsluhy a ostatných zamestnancov. 

Revízie na kontajnery ISO
Skupina Bc 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

Revízie na zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO, je Vyhradené technické zariadenie, ktoré je podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. časť II Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích, zaradené do skupiny B, podskupiny c) 1. a je definované ako: zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO. Zaradením zdvíhacieho ústrojenstva na manipuláciu s kontajnerom ISO, medzi Vyhradené technické zariadenia, prevádzkovateľovi takéhoto zariadenia vyplývajú povinnosti z hľadiska vyhlášky 508/2009 Z.z. Cele znenie vyhlášky nájdete v sekcii legislatíva

§ 8 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia, zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

 • viesť sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 • viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému stavu,
 • vydať miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,
 • zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9.

§ 9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia, zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

 • Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
 • typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 • skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

Zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO, môže byť z hľadiska prevedenia

 • rám prestaviteľný
 • rám neprestaviteľný
 • zámky bez ovládania
 • zámky ručné
 • zámky poloautomatické
 • zámky automatické
 • zámky plne automatické
Revízie na kontajnery
Overenie bezpečnostných požiadaviek a opatrení.

Revízie na zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO, sa musia skladať z:

 • kontroly návrhu
 • kontroly výroby
 • vizuálneho overenia
 • praktickej skúšky

Všetky revízie, odborné prehliadky a skúšky vykonávame v súlade s platnými normami, alebo v súlade s normami vyhotovenými v čase výroby zdviháku. Revízie a skúšky slúžia na overenie zhody zdvíhacieho zariadenia a jeho súčastí s týmito normami.

Praktické skúšky (revízie) na zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

 • či je zdvíhacie zariadenie stabilné
 • či je zdvíhacie zariadenie konštrukčne pevné
 • či všetky pracovné funkcie pracujú správne a bezpečne

Statická skúška s preťažením

Funkčné skúšky

Revízie na mostové žeriavy​, mostových žeriavov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na mostové žeriavy

Revízie na hydraulické ruky

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na nakladacie žeriavy

Revízie stĺpových žeriavov

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) stĺpových žeriavov

Revízie na pracovné mobilné plošiny

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na pracovné plošiny, mobilné, kĺbové, nožnicové...

Revízie na zdvíhacie čelo na vozidle

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na na hydraulické zdvíhacie čelo na nakladanie tovaru

Revízie na portálové žeriavy

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) portálových žeriavov

Revízie mobilných žeriavov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na mobilné žeriavy

Revízie na kladkostroje

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na kladkostroje a vrátky

Revízie na regálové zakladače

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na regálové zakladače

Revízie na manipuláciu s kontajnerom ISO

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na manipuláciu s kontajnerom ISO

Revízie na vežové žeriavy, vežových žeriavov

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) vežových žeriavov

Revízie nakladacie žeriavy

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na nakladacie žeriavy

Revízie na prídavné...

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) ostatné prídavné zariadenia...

Revízie servisných zdvihákov vozidiel

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) zdvihákov v servisoch určených na zdvíhanie vozidiel

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +