revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Prihláška na kurz elektrotechnika, obsluhu strojov, BOZP...

Prosím vyplňte túto prihlášku na Vami vybraný kurz s použitím diakritiky, keď že Vami vyplnené údaje budú použité na Vašich dokladoch.

Step 1 of 2

Potvrdzujem a som si vedomý, že ako žiadateľ som povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu (nie staršie ako 6 mesiacov) na ktorú žiadam vydanie preukazu, dokladu, osvedčenia, ktorými preukážem splnenie zákonom stanovených podmienok.

Potvrdzujem svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že nie som telesne a duševne nespôsobilý/á pre výkon činností v žiadosti uvedených, netrpím žiadnou utajenou chorobou a nie je mi známa žiadna duševná vada, ktorá by ma činila pre výkon činností neschopným.

Odoslaním prihlášky vyhlasujem, že som prečítal/a, porozumel/a a prijal/a vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +