revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Technik Požiarnej Ochrany

Technik požiarnej ochrany

Technik Požiarnej Ochrany

Technik požiarnej ochrany je odborník zameraný na prevenciu, monitorovanie a riešenie požiarov a iných havárií spojených so záchrannými a hasičskými operáciami. Ich úlohou je ochrana životov, majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými nebezpečenstvami.

Technik požiarnej ochrany povinností:

 1. Prevencia požiarov: Technici požiarnej ochrany sa zaoberajú identifikáciou potenciálnych ohnísk požiarov a vyhodnocovaním rizík. Pomáhajú vytvárať a implementovať protipožiarne opatrenia a smernice pre budovy, priemyselné závody a iné miesta so zvýšeným rizikom.

 2. Tréning a vzdelávanie: Poskytujú školenia zamestnancom a verejnosti o bezpečnosti a protipožiarnych opatreniach. To zahŕňa nielen používanie hasičských zariadení, ale aj evakuáciu a ďalšie bezpečnostné postupy.

 3. Kontrola dodržiavania predpisov: Technici požiarnej ochrany vykonávajú inšpekcie budov a priestorov na zistenie, či sú dodržiavané príslušné protipožiarne predpisy a nariadenia. Môžu predkladať odporúčania na zlepšenie dodržiavania týchto predpisov.

 4. Príprava plánov riešenia požiarov: Pomáhajú pri príprave a aktualizácii plánov riešenia požiarov a evakuácie. Tieto plány zahŕňajú postupy na upozornenie a evakuáciu, ako aj úlohy a zodpovednosti zamestnancov v prípade požiaru alebo inej núdzovej situácie.

 5. Výskum a vývoj: Sledujú nové technológie a inovácie v oblasti požiarnej ochrany a snažia sa integrovať najnovšie metódy a zariadenia do svojej práce na zlepšenie efektivity a bezpečnosti.

Technik požiarnej ochrany musí mať dobré technické a organizačné schopnosti, schopnosť analyzovať riziká a pripravovať odpovedajúce opatrenia. Ich práca je kľúčová pre ochranu ľudí a majetku pred požiarmi a inými nebezpečenstvami.

Ochrana Pred Požiarmi

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

OPP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

OPP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

Školenie OPP

Požiarne školenia ochrany pred požiarmi,

Technik OPP

Technik OPP (Ochrany pred Požiarmi)

Dokumentácia OPP

Dokumentácia OPP (Ochrany pred požiarmi)

Požiarna Hliadka

Protipožiarna Hliadka OPP

OPP Stavieb

OPP (Ochrana pred Požiarmi) stavieb

Cenová Ponuka

Vyžiadajte si cenovú ponuku na OPP

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +