revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Fotovoltika čo a ako...

Fotovoltika

Ako na to správne?!

Fotovoltika, je a môže byť riešením stále sa zvyšujúcich cien energií a stáva sa čoraz dostupnejším riešením pre domácnosti a firmy. Obľuba riešenia inštalácie fotovoltiky, zvyšujúcim sa dopytom zo strany spotrebiteľov prináša so sebou aj riziká nárastu firiem na trhu, ktoré nie vždy musia byť tou správnou voľbou. Žiaľ nie každá firma sa snaží odovzdať svoje dielo v najvyššej možnej kvalite a spoľahlivosti, ich snahou je skôr vidina zisku a využitia momentálnej nálady a dopytu na trhu po fotovoltike.

Pred každou kúpou je vhodné sa dobre informovať a pri fotovoltike je to obzvlášť vhodné, keďže sa jedná o Vyhradené technické zariadenie elektrické, zhotovené do funkčného celku u Vás doma. Montáž, oprava, údržba Vyhradených technických zariadení je daná vyhláškou 508/2009 Z.z. ktorá špecifikuje kto a za akých podmienok môže vykonávať prácu na vyhradených technických zariadeniach. Pri vyberaní realizačnej firmy na montáž fotovoltiky si je dobré preveriť; ako dlho firma pôsobí na trhu, referencie, povolenia zápisy v OR, odbornosť…

Ako si vybrať realizačnú firmu na fotovoltiku?

 • História spoločnosti
 • Referencie spoločnosti
 • Overiť či daná spoločnosť, ponúkaná montáž fotovoltiky, zapísanú činnosť: Montáž, oprava, údržba vyhradených technických zariadení elektrických. To si viete ľahko overiť z výpisu ORSR alebo ŽRSR.
 • Plusom je ak má realizačná firma školenia na od výrobcu montovaného fotovoltického systému.
 • Zistiť si ako rieši daná spoločnosť reklamácie už namontovaných fotovoltických systémov.
 • Cena, posledným faktorom, nemala by byť podozrivo cenovo najvýhodnejšia!

Potrebná dokumentácie pred realizáciou fotovoltického systému.

Projektová dokumentácia fotovoltiky je dokumentom podľa ktorého je fotovoltika zhotovená. Aké sú v nej použité jednotlivé prvky, počet panelov, menič a pod.

Samotnej projektovej dokumentácii FVE predchádza veľmi dôležitý dokument tzv, „Protokol o určení vonkajších vplyvov“. Ten nám hovorí v akom prostredí sa samotná FVE bude nachádzať. V akej teplote, vlhkosti, prašnosti a pod. sa budú nachádzať jednotlivé komponenty FVE, vodiče, krabice, menič, batérie a pod. Až na základe tohto protokolu dokáže navrhnúť projekt na vybudovanie FVE elektrárne. Protokol o určení vonkajších vplyvov a projektová dokumentácia k fotovoltike sú dokumenty ktoré slúžia pre Vašu kontrolu a budú vyžadované revíznym technikom pri odbornej prehladke, pri kontrole použitých prvkov inštalácie a kontroly správnosti inštalácie podľa projektovej dokumentácie. Okrem týchto spomínaných dokumentov budú potrebné aj vyhlásenia o zhode od použitých komponentov, rozvádzača, schéma rozvádzača, kusová skúška rozvádzača.

Zhrnutie potrebných dokumentov k zahájeniu realizácie fotovoltiky:

 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • projektová dokumentácia k fotovoltike
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia FVE
 • vyhlásenia o zhode, certifikáty od použitých prvkov inštalácie (panelov, krabíc, invertorov, batérií a pod.)
 • vyhlásenie o zhode k rozvádzačom, kusová skúška rozvádzača, schéma…
 •  

Typ: Ak nie ste si istý po výbere realizačnej firmy je vhodné súbežne s realizáciou FVE osloviť nezávislého revízneho technika, ktorý vie dohliadať na priebeh prác a použitie komponentov či sú v súlade s predloženou dokumentáciou. Tým predídete neskorým problémom s revíziou FVE

Ochrana fotovoltiky pred bleskom

Ochrana fotovoltiky pred bleskom

Ochrana pred bleskom FVE je povinná a žiaduca a musí sa vyhodnotiť na základe výpočtu rizika. Všetky časti fotovoltického systému musia byť v ochrannom priestore strojených alebo náhodných zachytávačov. Musia byť dodržané vzdialenosti od FV od zachytávacej sústavy zachytávačov. 

Treba si uvedomiť, že ak nie je dodržaná dostatočná vzdialenosť, pri priamom zásahu blesku do stavby sa takmer s istotou FVE panely poškodia. Preto je dôležité snažiť sa vybudovať izolovaný LPS oddialením vodičov zachytávačov a zvodov alebo vysokonapäťovým vodičom. Použité prvky musia byť namontované v súlade s montážnym návodom výrobcu. Dôležité je aj ekvipotenciálne pospájanie proti blesku na všetkých kovových súčastiach FVE systému nielen na samotnej konštrukcii, ale aj na jednotlivých vodičoch a kábloch). Nie je možné uviesť do prevádzky FVE zariadenie (všeobecne akékoľvek elektrické zariadenie), ak nemá vyriešenú ochranu pred bleskom!

Na záver...

Tieto rady Vám určite pomôžu s výberom správnej realizačnej spoločnosti. Je vhodné si nechať prejsť postup prác a podľa dokumentácie vysvetliť si kde budú umiestnené jednotlivé komponenty. A následne vykonať kontrolu podľa dokumentácie, počtu nainštalovaných prvkov. Zhotoviteľ je povinný s ukončením diela odovzdať všetky potrebné dokumenty, certifikáhy, prehlásenia a zhode, projekty, návody a pod. Prejsť si s investorom inštaláciu, vysvetliť mu funkcie jednotlivých komponentov. Predviesť a ukázať mu núdzové vypnutie, odpojenie v prípade nebezpečenstva, požiaru a pod. Rozvádzače a jednotlivé prvky musia byť označené výstražnými značkami a upozorneniami. Konečnou fázou ukončenia inštalácie FVE je revízia FVE, odborná prehliadka a odborná skúška revíznym technikom.

Autor – Silvester Bódiš – revízny technik

Facebook
Twitter
LinkedIn