revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenie obsluhy brán

Priemyselná brána

Školenia obsluhy brány Školenia a kurzy Školenie na obsluhu zvislo posuvnej brány Túto činnosť školenia na obsluhu zvislo posuvných brán, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom […]

Školenie obsluhy na plošinu

Pracovné plošiny

Preukaz na obsluhu plošiny Školenia a kurzy Preukazy na plošiny Získajte preukaz na plošinu, ponúkame školenia na obsluhu plošín, na nožnicové, kĺbové plošiny a ostatné plošiny. Túto činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy […]

Školenie elektrotechnikov, odborná spôsobilosť

Poučená osoba elektrotechnik

Školenie elektrotechnikov Školenia elektrotechnikov Túto činnosť, školenia elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným […]