revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie garážových brán

Priemyselná brána

Revízie garážových brán, revízie priemyselných brán a revízie zvislo posuvných brán Veľmi dôležitým aspektom v oblasti BOZP je vykonávanie revízií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. V tomto článku sa budeme venovať technickému zariadeniu zdvíhaciemu a to zvislo posuvnej garážovej bráne. Nutnosť vykonania odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií špecifikuje vyhláška: č. 508/2009 Z.z. […]

Termíny revízií, odborných prehliadok a skúšok VTZ

Kedy vykonať revíziu, odbornú prehliadku a skúšku VTZ? Na túto otázku nám odpovie Vyhláška 508/2009 Z.z. kde sú definované Vyhradené technické zariadenia, čo musia spĺňať z hľadiska BOZP, lehoty vykonávania revízií, odborných skúšok a odborných prehliadok VTZ. VYHLÁŠKA 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú […]