revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenie elektrotechnikov, odborná spôsobilosť

Poučená osoba elektrotechnik

Školenie elektrotechnikov Školenia elektrotechnikov Túto činnosť, školenia elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným […]

Školenie BOZP

Školenie zamestnancov BOZP Školenie zamestnancov je dôležitou súčasťou rozvoja každej firmy. Cieľom školenia je poskytnúť zamestnancom nové zručnosti, vedomosti a nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávať svoje práce. Existuje mnoho typov školení, ktoré môžu byť zamerané na rôzne oblasti ako napríklad soft skills, hard skills, nové technológie, manažment, komunikácia, produktové znalosti, právne predpisy, […]