revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektroinštalácie, kedy treba?!

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektroinštalácie Revízie elektroinštalácie: Kedy treba revíziu elektroinštalácie?! Zásadná otázka na ktorú je však jednoznačná odpoveď, ktorú nám zodpovedá vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z.z. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú […]

Ako prebiehajú revízie elektriny

Revízie elektroinštalácie

Ako prebiehajú revízie elektriny Revízie elektroinštalácie: Ako prebiehajú revízie elektriny Revízie elektriny sa vykonávajú v súlade s vyhláškou Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. o revízii elektrických zariadení. Táto vyhláška stanovuje požiadavky na revízie elektrických zariadení, ako aj na osoby, ktoré ich môžu vykonávať. O našich službách Typy revízií: Prvá (východisková) revízia: Vykonáva sa pred uvedením […]

Fotovoltika ochrana pred bleskom

Ochrana fotovoltiky pred bleskom

Fotovoltika ochrana pred bleskom Fotovoltika ochrana pred bleskom Téma ktorá by mala byť pre každého elektrotechnika, elektrikára úplne jasná, ale počas praxe revízneho technika sa neustále stretávam s tým že to tak nie je. Asi je to spôsobené tým, že asi v prvom rade na stavby, obhliadky kde sa bude montovať fotovoltika nechodia elektrikári. Obhliadky […]

Fotovoltika čo a ako…

Fotovoltika

Fotovoltika čo a ako… Fotovoltika ako na to. Ako na to správne?! Fotovoltika, je a môže byť riešením stále sa zvyšujúcich cien energií a stáva sa čoraz dostupnejším riešením pre domácnosti a firmy. Obľuba riešenia inštalácie fotovoltiky, zvyšujúcim sa dopytom zo strany spotrebiteľov prináša so sebou aj riziká nárastu firiem na trhu, ktoré nie vždy musia […]