revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektroinštalácie a potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie, potrebná dokumentácia Revízie elektroinštalácie: potrebná dokumentácia Vyhradené technické zariadenie elektrické je definované vyhláškou č. 508/2009 Z.z. kde podľa § 5 tejto vyhlášky je definovaná technická dokumentácia. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová […]

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie Revízie elektroinštalácie: Dôležité informácie Čo je revízia elektroinštalácie? Revízia elektroinštalácie je odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS), ktorú vykonáva revízny technik. Jej cieľom je overiť, či je elektroinštalácia bezpečná a spĺňa všetky predpisy a normy. O našich službách Kedy je revízia povinná? Povinnosť vykonávať revízie elektroinštalácie je stanovená vyhláškou č. 508/2009 Z.z.: Pred […]

Nové služby v revíziách

Revízie a BOZP, reviduj.sk

Nové Revízie Nové Revízie Dovoľujeme si Vám oznámiť že sme získali osvedčenie na vykonávanie revízií na ďalšie skupiny zdvíhacích zariadení. Skupiny zdvíhacích zariadení sú definované v II Časti, rozdelenie technických zariadení zdvíhacích vyhlášky 508/2009 Z.z. Vychádzame tak v ústrety požiadavkám našich zákazníkov, aby sme vykonávali revízie na ich najširší záber technických zariadení, ktoré sa nachádzajú […]

BOZP, Ochrana pred požiarmi, Revízie VTZ, Mobilne a Flexibilne

BOZP, OPP, Revízie

Vykonávame BOZP, Ochranu pred požiarmi, Revízie mobilne a flexibilne Služby ako BOZP, OPP a revízie, vykonávame teraz u Vás vďaka mobilnej kancelárii, rýchlo a flexibilne V dnešnej dobe je vykonávanie akejkoľvek služby podmienené flexibilitou a rýchlosťou. Pri zákonom povinných nariadeniach, ako je BOZP, OPP, revízie, ich vykonávanie, napĺňanie je táto skutočnosť ešte dôležitejšia. Naša spoločnosť […]

Revízie žeriavov

Portálové žeriavy

Revízie žeriavov Vykonávame revízie žeriavov, revízie vežových žeriavov, revízie mostových žeriavov, revízie hydraulickej ruky, revízie auto žeriavov, revízie portálových žeriavov, revízie poloportálových žeriavov, revízie stĺpových žeriavov, derikových žeriavov, revízie vrátkov. K žeriavom vykonávame revízie na prídavné prostriedky na uchopenie bremena, revízie magnetických prostriedkov na uchopenie bremena, revízie prísavkových prostriedkov na uchopenie bremena, revízie drapákových prostriedkov […]

Termíny revízií, odborných prehliadok a skúšok VTZ

Kedy vykonať revíziu, odbornú prehliadku a skúšku VTZ? Na túto otázku nám odpovie Vyhláška 508/2009 Z.z. kde sú definované Vyhradené technické zariadenia, čo musia spĺňať z hľadiska BOZP, lehoty vykonávania revízií, odborných skúšok a odborných prehliadok VTZ. VYHLÁŠKA 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú […]

Revízie, nutnosť alebo rozmar!?

Zdvíhacie zariadenia

Revízie, nutnosť alebo rozmar!? Otázka revízií Vyhradených Technických Zariadení (VTZ) je nutnosť, nevykonávajú sa z rozmaru úradníka, alebo osoby vykonávajúcej revíziu. Revízie VTZ, zvyšujú bezpečnosť pracovísk, strojov a zariadení, revíziou týchto zariadení sa zvyšuje bezpečnosť osôb pracujúcich na technických zariadeniach. Každú revíziu vykonáva odborne spôsobilá osoba, v rámci rozsahu svojho oprávnenia ako revízneho technika. Podcenenie […]