revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektroinštalácie a potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie, potrebná dokumentácia Revízie elektroinštalácie: potrebná dokumentácia Vyhradené technické zariadenie elektrické je definované vyhláškou č. 508/2009 Z.z. kde podľa § 5 tejto vyhlášky je definovaná technická dokumentácia. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová […]

Revízie garážových brán

Priemyselná brána

Revízie garážových brán, revízie priemyselných brán a revízie zvislo posuvných brán Veľmi dôležitým aspektom v oblasti BOZP je vykonávanie revízií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. V tomto článku sa budeme venovať technickému zariadeniu zdvíhaciemu a to zvislo posuvnej garážovej bráne. Nutnosť vykonania odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií špecifikuje vyhláška: č. 508/2009 Z.z. […]

Termíny revízií, odborných prehliadok a skúšok VTZ

Kedy vykonať revíziu, odbornú prehliadku a skúšku VTZ? Na túto otázku nám odpovie Vyhláška 508/2009 Z.z. kde sú definované Vyhradené technické zariadenia, čo musia spĺňať z hľadiska BOZP, lehoty vykonávania revízií, odborných skúšok a odborných prehliadok VTZ. VYHLÁŠKA 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú […]

Revízie, nutnosť alebo rozmar!?

Zdvíhacie zariadenia

Revízie, nutnosť alebo rozmar!? Otázka revízií Vyhradených Technických Zariadení (VTZ) je nutnosť, nevykonávajú sa z rozmaru úradníka, alebo osoby vykonávajúcej revíziu. Revízie VTZ, zvyšujú bezpečnosť pracovísk, strojov a zariadení, revíziou týchto zariadení sa zvyšuje bezpečnosť osôb pracujúcich na technických zariadeniach. Každú revíziu vykonáva odborne spôsobilá osoba, v rámci rozsahu svojho oprávnenia ako revízneho technika. Podcenenie […]