revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov Revízie elektrických spotrebičov čo a ako?! Elektrické spotrebiče ich revízie a kontroly sú definované vyhláškou vlády SR č. 508/2009 Z.z. Tu sú rozpísané za akých podmienok sa revízie vykonávajú, podľa ktorej normy ako aj kto ich môže vykonávať. Vykonávaním OPaOS spotrebičov sa napĺňa litera zákona, vyhlášky. Ako aj zaisťuje sa bezpečnosť pracovníkov […]

Revízie elektroinštalácie a potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie, potrebná dokumentácia Revízie elektroinštalácie: potrebná dokumentácia Vyhradené technické zariadenie elektrické je definované vyhláškou č. 508/2009 Z.z. kde podľa § 5 tejto vyhlášky je definovaná technická dokumentácia. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová […]

Revízie elektroinštalácie, kedy treba?!

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektroinštalácie Revízie elektroinštalácie: Kedy treba revíziu elektroinštalácie?! Zásadná otázka na ktorú je však jednoznačná odpoveď, ktorú nám zodpovedá vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z.z. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú […]

Ako prebiehajú revízie elektriny

Revízie elektroinštalácie

Ako prebiehajú revízie elektriny Revízie elektroinštalácie: Ako prebiehajú revízie elektriny Revízie elektriny sa vykonávajú v súlade s vyhláškou Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. o revízii elektrických zariadení. Táto vyhláška stanovuje požiadavky na revízie elektrických zariadení, ako aj na osoby, ktoré ich môžu vykonávať. O našich službách Typy revízií: Prvá (východisková) revízia: Vykonáva sa pred uvedením […]

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie Revízie elektroinštalácie: Dôležité informácie Čo je revízia elektroinštalácie? Revízia elektroinštalácie je odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS), ktorú vykonáva revízny technik. Jej cieľom je overiť, či je elektroinštalácia bezpečná a spĺňa všetky predpisy a normy. O našich službách Kedy je revízia povinná? Povinnosť vykonávať revízie elektroinštalácie je stanovená vyhláškou č. 508/2009 Z.z.: Pred […]

Fotovoltika ochrana pred bleskom

Ochrana fotovoltiky pred bleskom

Fotovoltika ochrana pred bleskom Fotovoltika ochrana pred bleskom Téma ktorá by mala byť pre každého elektrotechnika, elektrikára úplne jasná, ale počas praxe revízneho technika sa neustále stretávam s tým že to tak nie je. Asi je to spôsobené tým, že asi v prvom rade na stavby, obhliadky kde sa bude montovať fotovoltika nechodia elektrikári. Obhliadky […]

Nové služby v revíziách

Revízie a BOZP, reviduj.sk

Nové Revízie Nové Revízie Dovoľujeme si Vám oznámiť že sme získali osvedčenie na vykonávanie revízií na ďalšie skupiny zdvíhacích zariadení. Skupiny zdvíhacích zariadení sú definované v II Časti, rozdelenie technických zariadení zdvíhacích vyhlášky 508/2009 Z.z. Vychádzame tak v ústrety požiadavkám našich zákazníkov, aby sme vykonávali revízie na ich najširší záber technických zariadení, ktoré sa nachádzajú […]

Fotovoltika čo a ako…

Fotovoltika

Fotovoltika čo a ako… Fotovoltika ako na to. Ako na to správne?! Fotovoltika, je a môže byť riešením stále sa zvyšujúcich cien energií a stáva sa čoraz dostupnejším riešením pre domácnosti a firmy. Obľuba riešenia inštalácie fotovoltiky, zvyšujúcim sa dopytom zo strany spotrebiteľov prináša so sebou aj riziká nárastu firiem na trhu, ktoré nie vždy musia […]

Školenie obsluhy brán

Priemyselná brána

Školenia obsluhy brány Školenia a kurzy Školenie na obsluhu zvislo posuvnej brány Túto činnosť školenia na obsluhu zvislo posuvných brán, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom […]

Školenie obsluhy na plošinu

Pracovné plošiny

Preukaz na obsluhu plošiny Školenia a kurzy Preukazy na plošiny Získajte preukaz na plošinu, ponúkame školenia na obsluhu plošín, na nožnicové, kĺbové plošiny a ostatné plošiny. Túto činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy […]